Fleet Support
finance and process in fleetmanagement

Meander 901
6825 MH Arnhem

Postbus 4075
6803 EB Arnhem
The Netherlands

T +31(0)26 - 353 76 00
F +31(0)26 - 353 76 01

E. info@fleetsupport.com
W. www.fleetsupport.com

Meer dan 25 jaar onafhankelijk specialist en marktleider op het gebied van wagenparkbeheer.

Door onze specialistische kennis realiseren we voor onze klanten concrete wagenparkoplossingen die leiden tot méér rendement. Daarnaast voorkomen we fiscale- en financiële risico’s die de inzet van automobiliteit met zich meebrengt. Dit doen we naar volle tevredenheid van onze klanten: onze dienstverlening is de afgelopen jaren beoordeeld met een 8,1 of hoger. 

We zijn een gedreven organisatie met 45 enthousiaste, kundige en klantgerichte medewerkers. Betrokkenheid, lef, onafhankelijkheid en een no-nonsense-mentaliteit vormen de kernwaarden van onze organisatie. Vanuit deze identiteit werken we voor en mét onze klanten aan de beste invulling van hun fleetmanagement.

Wat ons drijft

Fleetmanagement verveelt ons nooit
Fiscale, economische, politieke, technologische en ecologische ontwikkelingen houden ons scherp. En zorgen ervoor dat wij telkens weer op een andere manier tegen ons vakgebied aankijken. Wij vinden het een uitdaging om deze ontwikkelingen te vertalen naar kansen voor onze klanten. Waar liggen mogelijkheden om slimmer met het wagenpark om te gaan? Waar liggen kansen om kosten te besparen? Hoe kunnen onze klanten anticiperen op vraagstukken rondom vergroening van het wagenpark?

Het is onze ambitie om voor onze klanten complexe wagenpark- en mobiliteitsvraagstukken naar tevredenheid op te lossen, aanzienlijke kostenbesparingen te realiseren en indien gewenst alle zorgen rondom het wagenparkbeheer uit handen te nemen. Dat is onze drive, onze uitdaging en ons plezier!

Onze werkwijze

U staat bij ons altijd centraal
In een persoonlijk gesprek luisteren we naar uw behoeften en wensen met betrekking tot uw wagenpark. Op basis daarvan bekijken wij hoe onze expertise ingezet kan worden om voor u het beste resultaat te bereiken.

Het is onze doelstelling om uw mobiliteitsproces optimaal in te richten, zonder daarbij de tevredenheid van uw werknemers daarover in gevaar te brengen. Inzicht, efficiency, besparing en gemak met betrekking tot uw wagenpark hebben daarbij de hoogste prioriteit. Met onze dienstverlening richten wij ons op de strategische en tactische aspecten van uw wagenparkbeheer. Dit betekent in de praktijk dat Fleet Support een regisseursrol vervult.

Blijf op de hoogte! Meld u aan voor onze nieuwsbrief:

Sponsors