VZR met actieprogramma voor mobiliteit na corona

VZR publiceert haar Position Paper over de Zakelijke mobiliteit na corona. De coronatijd heeft, volgens VZR, een positief effect op een aantal al langlopende doelstellingen binnen de zakelijke mobiliteit. Daaraan moet worden vastgehouden.

Thuiswerken, de wens tot meer flexibiliteit en de verbetering van de luchtkwaliteit. Dat waren voor-corona al de belangrijkste trends, aldus de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR). Maar de laatste drie coronamaanden is er op deze vlakken meer progressie geboekt dan de 10 jaar hiervoor.

VZR pleit voor een aantal gerichte actieprogramma’s om ook in de tijd na Corona de behaalde voordelen te behouden. Er moeten structurele veranderingen doorgevoerd worden om blijvend te profiteren van een betere en efficiëntere zakelijke mobiliteit. Flexibilisering van bijtelling is daarvoor belangrijk stelt VZR. De belangenbehartiger neemt momenteel deel in een proef met variabele bijtelling geïnitieerd door de Mobiliteitsalliantie.

‘Mobiliteits- en e-work-’-regelingen
Maar ook andere fiscale rond mobiliteit dient aangepast te worden, aldus VZR. Daarnaast zijn er een drietal andere actiepunten: aanpassen van de digitale infrastructuur door werkgevers, vervangen van de traditionele autoregelingen door ‘mobiliteits- en e-work-’-regelingen en het inrichten van zogenaamde hubs in en rond de economische centra.

Volgens VZR-voorzitter Jan van Delft moeten we deze Position Paper zien als een startpunt voor een goede discussie. “Nog niet alles is uitgeklaard maar duidelijk is dat er wat moet gebeuren en hiervoor zetten wij graag de eerste stap. In de komende maanden kan men van ons verwachten dat wij steeds met punten en voorstellen komen om verder invulling te geven aan de geformuleerde visie om zakelijke mobiliteit positief te veranderen”.

Jan van Delft zal op 24 juni a.s., tijdens de 'Fleet Lounge Live!', toelichting geven op de Position Paper, welke u hier kunt downloaden (pdf)

Blijf op de hoogte! Meld u aan voor onze nieuwsbrief:

Sponsors