RAI en VNA: openbreken bijtellingsafspraken onacceptabel

RAI Vereniging en VNA vinden het onacceptabel dat de bijtelling op elektrische auto’s volgend jaar al wordt verhoogd en niet pas na het verlopen van Autobrief 2 in 2021. De branche, en vooral ook de bedrijven die momenteel investeren om hun wagenpark te verduurzamen, worden hiermee hard geraakt.

Daarnaast zijn er de meer dan 10.000 zakelijke rijders die nu al een elektrische auto voor 2020 hebben besteld die straks dan niet 4 maar 8 procent bijtelling moeten gaan betalen. Het openbreken van Autobrief 2, die in principe tot 2021 geldt, is onderdeel van het klimaatakkoord dat vandaag door het Kabinet wordt gepresenteerd.

Renate Hemerik, directeur VNA, vindt het pijnlijk om te zien dat een en ander zo uitwerkt. “Zeker omdat dit voorstel niet is onderbouwd met harde argumenten, maar is ingegeven door politiek sentiment. Discontinuïteit van elektrisch rijden zal het gevolg zijn. VNA heeft dit de laatste weken in intensieve contacten met de staatssecretaris veelvuldig gedeeld, maar vooralsnog heeft dat niet in een ander voorstel kunnen resulteren.”

Kilometerbeprijzing
Volgens de RAI begint de grote elektrificatiegolf van personenauto’s vanaf circa 2025. In de tussentijd is het in de ogen van RAI-voorzitter Van Eijck van belang dat het kabinet beseft dat Nederland de komende 5 jaren nog niet voldoende betaalbare elektrische auto’s in de verschillende segmenten beschikbaar zijn om de gezamenlijke CO2-doelen te realiseren. “De meeste automobilisten zijn daardoor bij aankoop van een nieuwe auto aangewezen op een nieuwe schone, zuinige (hybride of plug-in hybride) benzine- of dieselauto. Verjonging – en daarmee verduurzaming – van ons wagenpark ontstaat door ook de zuinigste nieuwe auto’s te stimuleren via een verlaging van de BPM. Op de korte termijn kan hierdoor veel extra CO2-winst worden behaald. RAI Vereniging pleit er daarom voor om vanaf 2020 te starten met een geleidelijke afbouw van de BPM om de overgang naar een systeem kilometerbeprijzing op basis van de CO2-uitstoot mogelijk te maken.”

50 waterstofstations in 2025
Met die laatste plannen, kilometerbeprijzing, is zowel Hemerik als Van Eijck blij. Het Kabinet kiest überhaupt voor een meer realistische en betaalbare aanpak voor het behalen van de klimaatdoelen voor de mobiliteitssector. Door komende jaren onder meer de (over)subsidiëring van volledig elektrische auto’s te verlagen, toe te werken naar invoering van een systeem van betalen naar gebruik en op termijn de kosten voor autorijden te verlagen, ontstaat een meer evenwichtig klimaatpakket dat potentie biedt om in de toekomst de CO2-doelen te halen. Aldus de RAI en VNA.

Ook is de oud-staatssecretaris van Financiën blij dat het Kabinet vol inzet op de stimulering van waterstof. “Waterstof heeft veel potentie om CO2 terug te dringen en is een van de belangrijkste pijlers in onze energietransitie. Komende jaren wordt daarom ingezet op uitbreiding van de laadinfrastructuur tot 50 stations in 2025. Kansrijke innovatieve auto’s die zich in de markt moeten bewijzen, zoals waterstof-elektrische auto’s, behouden bovendien komende jaren bepaalde extra fiscale voordelen.”

Overigens benadrukte AMD automotive fiscalisten eerder dat de bijtellingskorting van EV’s de komende jaren wel degelijk blijft. De bijtelling wordt, als die niet een jaar eerder wordt vervroegd, straks 8% (over een catalogusprijs van maximaal € 50.000) in 2021 en 2022. Daarna wordt dat twee jaar 10%. In 2025 gaat de bijtelling dan naar 16% en de bijtelling neemt daarna jaarlijks met één procentpunt toe, tot 20% in 2030. In deze plannen blijft er dus nog langjarig een bijtellingskorting. En ook de zestigmaandsperiode blijft gelden. 

Bron: TrendsinAutoleasing

Blijf op de hoogte! Meld u aan voor onze nieuwsbrief:

Sponsors