Mobiliteitsalliantie blij met 20 miljard investering

De Mobiliteitsalliantie is blij met de aangekondigde investering van in totaal 20 miljard euro om onder andere de infrastructuur verder te versterken. Voorop staat dat de investeringen bijdragen aan de transitie naar een flexibeler vervoerssysteem waarbij de gebruiker centraal staat.

De alliantie, dat vorig jaar met een Deltaplan Mobiliteit kwam, verwacht dat de trends tijdens de coronacrisis, zoals thuiswerken en meer spreiding van werk- en onderwijstijden, weliswaar doorzetten maar dat de vraag naar vervoer op termijn weer verder groeit. ‘Nu al zit de intensiteit van het personenvervoer over de weg op hetzelfde niveau als begin dit jaar en zijn de fietspaden overvol. Ook het OV komt weer terug op het oude niveau. Als we niets doen komen bereikbaarheid, leefbaarheid, verduurzaming, economische groei en maatschappelijke participatie alsnog verder onder druk te staan.’

Betalen naar gebruik
Om het tij te keren en de opgelopen achterstanden in te lopen, is een transitie nodig, stelt de club van 25 partijen, waaronder VNA en VZR. Een belangrijke stap wordt nu gezet door het kabinet, de 20 miljard uit het zogenaamde Groeifonds. Het kabinet heeft aangegeven oude keuzes los te laten en nieuwe richtingen te willen inslaan. Samenhang van de investeringen met andere opgaven zoals bijvoorbeeld innovatie, woningbouw, onderwijs en zorg staat daarbij voorop. Volgens de alliantiepartijen sluit deze visie aan op de voorstellen van de Mobiliteitsalliantie. Waaronder bijvoorbeeld ook zaken als Mobility as a Service (MaaS) en vervoershubs aan de orde komen. Ook de komst van een systeem van betalen naar gebruik is cruciaal voor een goed werkend en eerlijk systeem.

De mobiliteitsalliantie waarschuwt tegelijkertijd dat de groeistrategie ook kwetsbaar is door de volgende kabinetten medeverantwoordelijk te maken voor de uitvoering. “Het Groeifonds is geen vrijbrief om af te zien van structurele ophoging van de IenW-begroting of te bezuinigen zoals de afgelopen 10 jaar juist wel is gebeurd”, aldus het perbericht. De Mobiliteitsalliantie roept ook het volgend kabinet op om deze investeringslijn door te zetten en structureel extra geld uit te trekken voor mobiliteit. 3 Miljard extra per jaar is nodig om Nederland bereikbaar te houden.

Blijf op de hoogte! Meld u aan voor onze nieuwsbrief:

Sponsors